Wij geven uw (new) business een ‘boost’ met strategische commerciële ondersteuning

Honescon staat voor eerlijk advies
De naam Honescon is afgeleid van het Latijnse begrip ‘Honestus Consilium’. Letterlijk betekent dat: Eerlijk Advies. En dat is ook de basis voor de diensten, die we bij Honescon leveren op het gebied van commerciële ondersteuning.

Meer omzet door een succesvolle verkoopstrategie
Als ondernemer streeft u waarschijnlijk naar meer omzet. Die kunt u realiseren door meer uit uw bestaande klanten te halen en door nieuwe klanten aan te trekken. Maar hoe doet u dat? Hoe legt u de juiste accenten? Met welk product of met welke dienst sluit u het beste aan op de behoeften van uw bestaande en potentiële klanten? En hoe speelt u optimaal in op veranderingen?

Kortom, er zijn veel factoren waarover vooraf nagedacht moet worden. Een succesvolle aanpak begint dan ook met een goed doordachte verkoopstrategie. Daarmee legt u de basis voor structurele stabiele omzetgroei. Bij Honescon helpen we u door u hierbij te adviseren en te coachen. Uitgangspunt hierbij is dat u volkomen zelfstandig toekomstige omzetgroei kunt realiseren.

Wij gaan niet over één nacht ijs
Om verkoopsucces te realiseren, verdiepen we ons eerst grondig in uw bedrijf.
Zo willen we weten op welke doelgroep(en) u zich specifiek richt. Of die voldoende rendement opleveren. Of u en uw medewerkers voldoende marktkennis hebben. Of u uw bedrijf, product of dienst warm kunt aanbevelen bij ‘koude’ acquisitie. Of u makkelijk een deal kunt sluiten.
Of u het leuk vindt om te netwerken en of u daar goed in bent. Wij stellen daarom veel vragen en helpen u bij het vinden van de antwoorden.

Wij analyseren hoe we uw verkoopresultaat kunnen verbeteren
Allereerst analyseren wij wat u al goed doet en welke specifieke verbeteringen verkoopresultaat kunnen vergroten. Vervolgens werken wij een gerichte strategie voor u uit en vertalen die naar een plan van aanpak. Als u weet wie u wilt bereiken en hoe u dat kunt doen, bent u al een eind op weg. Maar uiteraard kunt u ook de uitvoering van het plan van aanpak aan ons overlaten.
Zo nodig doen we dat in samenwerking met onze gespecialiseerde partners.

Onze aanpak is gericht op een win-win situatie
Bij Honescon leren we hoe u en uw medewerkers zelf omzetgroei kunnen realiseren. Door meer business uit bestaande klanten te halen en nieuwe klanten te werven. Voor onze adviezen en coaching vragen wij een vergoeding, die altijd in verhouding staat tot wat het u oplevert.
Dat is wel zo eerlijk. Zo ontstaat pas echt een win-win situatie, waarbij het resultaat voor u direct meetbaar is.

Ons strategisch verkoopadvies en coaching legt de basis voor uw omzetgroei door:

  • Analyseren van uw huidige verkoopstrategie
  • Optimaliseren van uw verkoopstrategie
  • Coachen bij de uitvoering van uw verkoopstrategie

Button_Bent u_2016_960x234