Algemene Voorwaarden

Op alle werkzaamheden die Honescon verricht, zijn de Algemene Voorwaarden van Honescon van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 64966836.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden van Honescon te downloaden.